Ekoprimer – ekologiczna emulsja gruntująca

GRUNT E

Właściwości

Ekoprimer – ekologiczna emulsja gruntująca zmniejszająca zużycie farby, poprawiająca przyczepność klejów, wyrównująca oraz zmniejszająca nierównomierną chłonność podłoży. Chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci. Posiada dużą zdolność penetracji. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu poprawia równomierność i szybkość wiązania. Po wyschnięciu jest bezbarwna i paroprzepuszczalna. Produkt nie zawiera koalescentów oraz rozpuszczalników.