alabaster ® podkład tynkarski Kwarc

PODKLAD TYNKARSKI

Właściwości

alabaster ® podkład tynkarski Kwarc to gotowy do użycia preparat zapewniający idealną przyczepność tynków do podłoży tzw. trudnych, czyli powierzchni o niskiej nasiąkliwości, podłoży wyjątkowo gładkich, pokrytych trudnymi do usunięcia pozostałościami starych farb i klejów. Stanowi doskonałą warstwę zwiększającą przyczepność pomiędzy wszelkimi rodzajami podłoży budowlanych a tynkami cementowymi, jastrychami, masami szpachlowymi, wylewkami betonowymi. Wyrównuje i ogranicza nasiąkliwość powierzchni. Zawiera dodatek kruszywa kwarcowego, dzięki któremu nakładanie kolejnej warstwy jest łatwiejsze (kruszywo zawarte w masie tworzy chropowatą powierzchnię, ograniczającą poślizg materiału- możliwy przy nakładaniu na podłoża gładkie). Alabaster Kwarc to preparat o wysokiej wydajności, łatwy i szybki w stosowaniu, gotowy do użycia po uprzednim przemieszaniu zawartości. Zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu wody ze świeżo nałożonego materiału do podłoża.